List of Successive Chinese Consuls General in Brisbane
2017/07/13
Xu jie                     (2017.7- present)
Zhao Yongchen    (2013.5-2017.4)
Sun Dali                (2010.12-2013.5)
Ren Gongping      (2006.12-2010.12)
Liu Fei                  (2005.4-2006.12)